About us

DONTUM TOWN CENTER

ดอนตูม ทาวน์ เซ็นเตอร์ เป็นศูนย์การค้า/ศูนย์ธุรกิจ ที่ทำขึ้นเพื่อเป็นจุด ศูนย์รวมของชุมชนในพื้นที่ โดยคนนครปฐม เป้าหมาย/วิสัยทัศน์ของ โครงการคือการทำให้พื้นของโครงการแห่งนี้เป็น One Stop Service ที่ ประชาชนสามารถเข้ามาจับจ่ายใช้สอย มาทำธุรกิจ จุดนัดพบ ของอำเภอ ดอนตูมและพื้นที่ใกล้เคียง

WHY DONTUM?

อำเภอดอนตูมเป็นอำเภอที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและมี ศักยภาพมากเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้มีการพัฒนา พื้นที่ในเขตอำเภอดอนตูม ให้มีตลาดดอนตูม (ธกส.), 7-ELEVEN, Lotus Express, CJ Express, สวัสดิการร้านค้า, ตู้ ATM ของธนาคารต่างๆ, สถานีบริการน้ำมัน ปตท., Café Amazon, ร้านแว่นท๊อปเจริญ และร้านอาหารร้านค้าอื่นๆอีกมากมาย

ทั้งนี้พื้นที่ของบริษัทฯอยู่ใกล้กับสถานที่ราชการต่างๆ เช่น ที่ว่าการอำเภอ ดอนตูม, เทศบาลตำบลสามง่าม, สถานีตำรวจ โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ พื้นที่โครงการอยู่ติดกับถนนหลัก(ถนนเศรษฐวิถี) อันเป็นถนนสัญจรหลัก ของอำเภอดอนตูม-อำเภอเมือง-อำเภอบางเลน-อำเภอกำแพงแสน-อำเภอ นครชัยศรี ซึ่งมีความเหมาะสมและมีความพร้อมในด้านพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง โครงการ ดอนตูม ทาวน์ เซ็นเตอร์จะเป็นจุดศูนย์รวม ศูนย์ธุรกิจและค้าขาย เพื่อความสะดวกต่อประชาชนชาวดอนตูมและประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง